Thủ tục + biểu mẫu

Tập hợp các thủ tục gồm cấp mới, cấp đổi (cấp lại) hộ chiếu phổ thông cùng các biểu mẫu, đơn xin để xin cấp hộ chiếu phổ thông…

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ở Việt nam

Công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử. Thủ tục được giải quyết nhanh chóng tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đối tượng không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy …

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ở Việt nam

Scroll to Top