Tin tức

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người VN

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người Việt Nam là tờ khai online hay tờ khai trực tuyến. Công dân Việt Nam truy cập đường link https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn và chọn mục “chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu”. Tìm hiểu tờ khai điện …

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người VN

Scroll to Top