Cách điền tờ khai hộ chiếu kèm trẻ em

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điền thông tin cá nhân vào tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông để bạn có thể nộp hồ sơ hoàn chỉnh xin cấp hộ chiếu phổ thông. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là hồ sơ quan trọng của bộ hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu. Vì vậy việc điền đúng tờ khai hộ chiếu kèm theo trẻ em là quan trọng. Chúng ta tìm hiểu cách điền tơ khai làm hộ chiếu dưới đây.

cách điền tờ khai hộ chiếu

Cách điền tờ khai hộ chiếu phổ thông

Có 15 mục (Từ mục 1 đến mục 15) chúng ta cần điền đầy đủ thông tin, tuy nhiên có 5 mục sau đây cần chú ý:

Ghi đầy đủ, rõ ràng từng mục trong tờ khai (từ mục 1 cho đến mục 15), mục nào không có thì ghi rõ là “không”.

Mục 3: Nơi sinh phải ghi đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện tại. Ví dụ: tỉnh Sông Bé trước đây, nay đã tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước thì cần xác định và ghi chính xác là tỉnh Bình Dương hay Bình Phước.

Mục 4: Ghi đầy đủ, rõ ràng số CMND, ngày tháng năm cấp, nơi cấp. Trường hợp CMND đã hết hạn sử dụng (quá 15 năm kể từ ngày cấp), mất, hư hỏng thì cần đổi, xin cấp lại CMND; trẻ em đến tuổi cấp CMND (đủ 14 tuổi) phải xin cấp CMND trước khi đề nghị cấp hộ chiếu. Trường hợp người ở tỉnh chuyển đăng ký nhân khẩu thường trú tại Tp.Hồ Chí Minh phải làm thủ tục đổi lại CMND theo quy định.

Mục 10: Khai nghề nghiệp hiện nay.

Mục 14: Ghi cụ thể: đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi hộ chiếu; thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

Mục 15: Nếu trẻ em dưới 14 tuổi có yêu cầu cấp chung hộ chiếu với cha, mẹ hoặc người bảo dưỡng thì khai mục này, tờ khai phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của công an Phường, xã nơi cư trú, nộp kèm 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em

Xem Mẫu minh hoạ tờ khai xin cấp hộ chiếu ( không có trẻ em đi cùng hộ chiếu), Mẫu khai xin cấp hộ chiếu lần đầu (có trẻ em đi cùng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top