Hồ sơ cấp mới hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh

Đây là hồ sơ cần có cho đối tượng người ngoại tỉnh, nộp và nhận kết quả hộ chiếu tại TP.HCM. Đối với người có hộ khẩu tỉnh, hồ sơ xin cấp mới hộ chiếu (hay xin cấp hộ chiếu lần đầu) gồm: – 01 Xác nhận tạm trú của công an địa phương – …

Hồ sơ cấp mới hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh