Thủ tục + biểu mẫu

Tập hợp các thủ tục gồm cấp mới, cấp đổi (cấp lại) hộ chiếu phổ thông cùng các biểu mẫu, đơn xin để xin cấp hộ chiếu phổ thông…

Thủ tục làm và cấp hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh ở tại TP HCM

Làm hộ chiếu Passport cho người ngoại tỉnh ở tại thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và thủ tục xin làm hộ chiếu phổ thông lần đầu cho người ngoại tỉnh trên địa bàn thành phố Người ngoại tỉnh không có hộ khẩu thường trú tại TP HCM nhưng có …

Thủ tục làm và cấp hộ chiếu cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh ở tại TP HCM

Thủ tục xin cấp hộ chiếu lần đầu tại công an tỉnh, thành phố

Thủ tục xin cấp hộ chiếu lần đầu tại công an tỉnh, thành phố Công dân Việt Nam xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi người đó có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. 1. Chuẩn bị 1 …

Thủ tục xin cấp hộ chiếu lần đầu tại công an tỉnh, thành phố

Hướng dẫn xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành ở nước ngoài theo thông tư số 08/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-        Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2013/TTLT/BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch                                            số 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông …

Hướng dẫn xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành ở nước ngoài theo thông tư số 08/2013

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu khi làm mất hộ chiếu ở nước ngoài hoặc cấp giấy thông hành về nước?

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu khi làm mất hộ chiếu ở nước ngoài hoặc cấp giấy thông hành về nước? Khi đang du lịch, học tập, công tác …. tại nước ngoài bạn bị mất hộ chiếu vì một lý do nào đó bạn cần xử lý tình huống này như thế nào? …

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu khi làm mất hộ chiếu ở nước ngoài hoặc cấp giấy thông hành về nước?

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố Công dân Việt Nam xin cấp đổi, cấp lại hộ chiếu thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi người đó có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. Cấp …

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố

Scroll to Top