Văn bản pháp luật

Thông tư số 07/2013/TT-BCA về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Thông tư số 07/2013/TT-BCA về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, …

Thông tư số 07/2013/TT-BCA về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Thông tư 29/2016/TT-BCA

Thông tư 29/2016/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Căn cứ …

Thông tư 29/2016/TT-BCA

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008

Việt Nam và CH Cyprus miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao và công vụ

Ngày 14/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CH Cyprus, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ioannis Kasoulides đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và CH Cyprus. Trước đó, trong …

Việt Nam và CH Cyprus miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao và công vụ

Quy định về cấp hộ chiếu cho trẻ em

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy …

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

LUẬT Số 47/2014/QH13 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2015

QUỐC HỘI Số: 47/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam __________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

LUẬT Số 47/2014/QH13 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2015

Đã làm giấy khai sinh ở nước ngoài có được đăng ký ở VN?

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hộ tịch > Làm hộ chiếu > Dịch vụ visa > Gia hạn visa CHÍNH PHỦ ______ Số: 158/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________ Hà Nội, ngày 27 tháng …

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tải file word .doc tại đây > Làm hộ chiếu > dịch tiếng Nhật > Dịch thuật công chứng CHÍNH PHỦ ________ Số: 65/2012/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Sửa …

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Scroll to Top