Văn bản pháp luật

Thông tư 29/2016/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC …

Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tải file word .doc tại đây > Làm hộ chiếu > dịch tiếng Nhật > Dịch thuật công chứng CHÍNH PHỦ ________ Số: 65/2012/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày 06 tháng …

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Tải file word tại đây   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ Số: 58/2012/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________ Hà Nội, ngày  24  tháng  12  năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc sử dụng và quản …

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008

Đây là căn bản nhất về kiến thức về làm hộ chiếu Tải toàn bộ file word tại đây QUỐC HỘI Số: 24/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT …