Có thể dùng hộ chiếu để mở tài khoản và giao dịch chứng khoán được không?

Tôi là nhà đầu tư trong nước, hiện tại chứng minh thư của tôi bị mất, tôi có thể dùng hộ chiếu để mở tài khoản và giao dịch chứng khoán được không?

Hiện tại, Trung tâm lưu ký quản lý thông tin nhà đầu tư cá nhân trong nước thông qua số chứng minh thư, do vậy, để mở tài khoản tại công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần sử dụng chứng minh thư nhân dân còn hạn (15 năm kể từ ngày cấp).

Nguồn: Thesaigontimes

Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện làm hộ chiếu, gia hạn visa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top