Thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông thế nào?

Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông đang ở trong nước cần tiến hành thủ tục trình báo mất hộ chiếu theo quy định của pháp luật. Trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn trình bào Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh thành phố sẽ có thông báo bằng văn bản (mẫu VB01 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ) gửi đến cho người gửi đơn.

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông khi nào?

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất hộ chiếu theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

trình báo mất hộ chiếu

Thành phần hồ sơ trình báo mất hộ chiếu

  •  01 đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ;
  • Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Ghi chú:

  • Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức,làm chủ hành vi bị mất hộ chiếu thì đơn trình báo mất hộ chiếu do cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khai và ký thay. Trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì đơn báo mất hộ chiếu phải được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn.
  • Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu.

Tham khảo thêm Thông tư số 73/2021/TT-BCA tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top