Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, hộ chiếu điện tử

Công dân từ đủ 14 tuổi có quyền làm hộ chiếu phổ thông hoặc hộ chiếu có gắn chip điện tử Việt Nam. Đây là quy định mới được Bộ Công An ban hành trong Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Quy định mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo thông tư 73/2021/TT-BCA

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, gia hạn và trình báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Thông tư 73/2021/TT-BCA
Thông tư 73/2021/TT-BCA về mẫu hộ chiếu, hộ chiếu điện tử

Thông tư 73/2021/TT-BCA và các biểu mẫu được ban hành kèm theo

Ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA có các biểu mẫu sau:

  •  Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông
  1.  Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01);
  2.  Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02);
  3.  Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03);
  4.  Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04);
  5.  Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).
  •  Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan
  1.  Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01);
  2.  Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02);

Hiệu lực thi hành Thông tư 73/2021/TT-BCA

Thông tư 73/2021/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.  Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

Tải toàn văn Thông tư 73/2021/TT-BCA tại đây. Xem thêm làm hộ chiếu nhanh tại TPHCM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top