PNVT

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử

Quy định cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở VN

Cơ quan thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân VN là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Với mức lệ phí: 160.000đ/ …

Quy định cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở VN

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ở Việt nam

Công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử. Thủ tục được giải quyết nhanh chóng tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đối tượng không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy …

Thủ tục cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ở Việt nam

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người VN

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người Việt Nam là tờ khai online hay tờ khai trực tuyến. Công dân Việt Nam truy cập đường link https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn và chọn mục “chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu”. Tìm hiểu tờ khai điện …

Tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho người VN

Scroll to Top