PNVT

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt online

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt online tại Bình Thạnh, TPHCM

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt online tại Bình Thạnh, TPHCM là nói đến PNVT.vn. Thật vậy, nếu bạn có tài liệu cần dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt hoặc dịch tiếng Việt sang tiếng Nhật, đặc biệt khi cần giao dịch nhanh để lấy thông tin nhanh như tìm hiểu thông tin sản phẩm, …

Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt online tại Bình Thạnh, TPHCM

Nội dung công chứng của PNVT? Có khác công chứng hợp đồng nhà đất?

Nội dung công chứng của PNVT? Có khác công chứng hợp đồng nhà đất?

Trả lời: 1/ Nội dung công chứng tại PNVT: Chỉ công chứng BẢN DỊCH, chẳng hạn bản dịch từ Nhật-Việt, để có thể dùng ở Việt Nam thì cần phải được cơ quan nhà nước công chứng. Tuy nhiên, trước khi công chứng, tài liệu phải được chứng nhận lãnh sự ở nước sở tại, …

Nội dung công chứng của PNVT? Có khác công chứng hợp đồng nhà đất?

Không nhận bản sao y quá 6 tháng

Không nhận bản sao y quá 6 tháng

Dù không có văn bản nào quy định các bản sao y có chứng thực phải có thời hạn, nhưng trong thực tế các bản sao y này thường bị từ chối nếu quá thời hạn ba hoặc sáu tháng. Mẫu tờ khai làm hộ chiếu Dịch thuật công chứng tiếng Nhật Mới đây, cơ …

Không nhận bản sao y quá 6 tháng

Scroll to Top