PNVT

Làm hộ chiếu ở đâu?

Làm hộ chiếu ở đâu? Là câu hỏi nếu bạn có ý định đi nước ngoài du học, di lịch, làm việc, công tác, kết hôn với người nước ngoài hay định cư ở nước ngoài. Việc tìm hiểu thủ tục làm hộ chiếu cũng như nơi giải …

Cách làm hộ chiếu cho trẻ em

Cách làm hộ chiếu cho trẻ em hay cách thức thực hiện hộ chiếu cho trẻ em là trình tự thực hiện thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em. Cách làm hộ chiếu cho trẻ em khá đơn giản, thường được mô tả cụ thể trên các …

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em tại TPHCM

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em là thủ tục hành chính đầu tiên, cũng là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi muốn đưa trẻ đi nước ngoài cùng với gia đình của mình. Vậy hồ sơ làm hộ chiếu cho trẻ gồm những văn …

Thông tư 29/2016/TT-BCA

BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC …

Quy trình làm hộ chiếu phổ thông

Quy trình làm hộ chiếu phổ thông là quy trình chung cho bất kỳ tỉnh, thành phố nào, gồm quy trình làm hộ chiếu tại TPHCM, quy trình làm hộ chiếu phổ thông tại Hà Nội…Quy trình làm hộ chiếu tuy đơn giản, nhưng nếu không rõ, tức …