Directory Category: Bình Dương

Bình Dương

Tên giao dịch (tiếng Anh):
BINH DUONG PRIVATE GENERAL HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số 152 đường Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
152 Huynh Van Cu Street, Chanh My Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Mã số thuế:
3701604767 – Ngày bắt đầu thành lập:03/09/2009
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Dịch vụ khám chữa bệnh
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán dược phẩm
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Giấy phép kinh doanh:
3701604767 – Ngày bắt đầu thành lập:03/09/2009
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ICHIBAN STAR JOINT VENTURE CO.,LTD
Địa chỉ:
Số 03 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
03 Huu Nghi Avenue, Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHAN THỊ KHÁNH
Mã số thuế:
3700835810 (08/10/2007)
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng
1075
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm đóng hộp
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh bán lẻ thuốc lá tại trụ sở chính của doanh nghiệp
5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh bán lẻ rượu tại trụ sở chính của doanh nghiệp
Giấy phép kinh doanh:
3700835810 (08/10/2007)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
DUC HOA COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt:
D.H.C
Địa chỉ:
Thửa đất số 789, tờ bản đồ số 38, khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Land plot No. 789, map sheet No. 38, Khanh Van Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam
Mã số thuế:
3700593223 – Ngày bắt đầu thành lập:21/09/2004
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn sim số, thiết bị viễn thông.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê phòng trọ.
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.
0114
Trồng cây mía
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
3100 (Chính)
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0113
Trồng cây lấy củ có chất bột
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4690
Bán buôn tổng hợp
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
0123
Trồng cây điều
0125
Trồng cây cao su
0126
Trồng cây cà phê
0129
Trồng cây lâu năm khác
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý phân phối thẻ nạp tiền điện thoại di động; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
0221
Khai thác gỗ
0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Giấy phép kinh doanh:
3700593223 – Ngày bắt đầu thành lập:21/09/2004
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
XUAN MẠNH WOOD COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Số 19 đường U, Khu trung tâm hành chính, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
19, Street U, Administrative Area, Nhi Dong 2 Quarter, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TRỊNH XUÂN MẠNH
Mã số thuế:
3700930976 – Ngày bắt đầu thành lập: 04/06/2008
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: bán buôn điện, bán lẻ điện (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (không chứa, phân loại và xử lý, tái chế tại trụ sở chính. Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
1610
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
( Chỉ được sản xuất, gia công, cưa, xẻ bào và bảo quản gỗ sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường )
3100
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ ( Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường )
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng
0220
Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ vườn, rừng trồng.
3511
Sản xuất điện
Chi tiết: hoạt động phát điện (Thực hiện theo Nghị Định 137/2013/NĐ-CP và Nghị định 94/2017/NĐ-CP) (Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất.
4663 (Chính)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ các loại.
Giấy phép kinh doanh:
3700930976 – Ngày bắt đầu thành lập: 04/06/2008
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Ornamental Plant Trading Service Company Limited
Địa chỉ:
Thửa đất số 1769 , tờ bản đồ số 44, khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Land plot No. 1769, Map sheet No. 44 , Khanh Van Quarter, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI KHẮC AN
Mã số thuế:
3702767348 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/05/2019
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa và cây cảnh; chậu hoa, bình hoa; bán lẻ dao cắt tỉa cây, bình xịt nước; bán lẻ nguyên liệu trồng cây và hoa kiểng như: đất trồng, phân bò, tro đen, trấu sống…..
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn chậu hoa, bình hoa; bán buôn dao cắt tỉa cây, bình xịt nước; bán buôn nguyên liệu trồng cây và hoa kiểng như: đất trồng, phân bò, tro đen, trấu sống…..,
4620 (Chính)
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây cảnh (trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng)
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.
0132
Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
Chi tiết: Gieo ươm, cấy ghép, cắt cành và giâm cành các loại cây cảnh. Giâm cành, tạo chồi, cấy ghép chồi, tạo cây con để nhân giống cây trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép cành thành các chồi non để cho ra sản phẩm cuối cùng là cây giống.
8130
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì: công viên và vườn hoa, nhà riêng và công cộng, công trình công cộng hoặc bán công cộng, khu đất đô thị. Di dời cây xanh, cây cảnh.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, trang trí ngoại thất, thiết kế tiểu cảnh sân vườn, thi công trồng hoa cảnh.
7729
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê hoa và cây
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hòn non bộ, đá trang trí, tiểu cảnh
0129
Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác
Giấy phép kinh doanh:
3702767348 – Ngày bắt đầu thành lập: 06/05/2019
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
POONG IN VINA 5 COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Hoa Lan Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
YOO HOIL
Mã số thuế:
3700408872 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/03/2008
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định của điều ước quốc tế, WTO mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm may mặc
Giấy phép kinh doanh:
3700408872 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/03/2008
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top