Kiến thức Hộ chiếu

Danh sách các tỉnh miền Nam Nộp tại các tỉnh miền Nam và Nhận kết quả tại đó hay tại TPHCM

Danh sách các tổng lãnh sự quán nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh và thông tin liên hệ

Danh sách các tổng lãnh sự quán nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh và thông tin liên hệ Lamhochieunhanh.vn mong mang lại thông tin hữu ích nhất liên quan làm hộ chiếu, dịch vụ hộ chiếu. Quốc gia Địa chỉ Điện thoại Fax Tổng lãnh sự quán Ấn Độ 55 Nguyễn Đình Chiểu, …

Danh sách các tổng lãnh sự quán nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh và thông tin liên hệ

Thay đổi lịch hẹn đối chiếu

Trường hợp tôi được thông báo lên đối chiếu, nhưng do đột xuất, không thể đối chiếu theo thời gian yêu cầu thì có được phép đối chiếu ở thời gian sau? Được gia hạn, tuy nhiên không nên để quá lâu. Có thể gia hạn 1-2 tuần sau.  

CMND tôi quá hạn 10-15 năm thì có được xin cấp hộ chiếu

Nếu xin hộ chiếu phổ thông tại các trường hợp thông thường thì có thể không, cũng có thể được. Cái này hên xui. Còn với Lamhochieunhanh.vn, xác suất là 100% đều làm được hộ chiếu cho dù cmnd có hết hạn 10-15 năm hoặc lâu hơn.

Thời gian bao lâu tôi được duyệt xét cấp hộ chiếu đối với người có hộ khẩu tỉnh

Trường hợp làm hộ chiếu không KT3, thông thường, thời gian 5-7-10 ngày sau ngày nộp đơn xin. Thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn trong trường họp đột xuất. Trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất cho bạn, Lamhochieunhanh.vn sẽ làm hết mình để mang lại hộ chiếu phổ thông sớm …

Thời gian bao lâu tôi được duyệt xét cấp hộ chiếu đối với người có hộ khẩu tỉnh

Về thời hạn của hộ chiếu

Về thời hạn của hộ chiếu – Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày …

Về thời hạn của hộ chiếu

Scroll to Top