CMND tôi quá hạn 10-15 năm thì có được xin cấp hộ chiếu

Nếu xin hộ chiếu phổ thông tại các trường hợp thông thường thì có thể không, cũng có thể được.

Cái này hên xui.

Còn với Lamhochieunhanh.vn, xác suất là 100% đều làm được hộ chiếu cho dù cmnd có hết hạn 10-15 năm hoặc lâu hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top