Thủ tục cấp đổi hộ chiếu

Thủ tục gia hạn hộ chiếu

Đây là trường hợp dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, có hộ chiếu Việt Nam nhưng chưa thể về Việt Nam kịp để gia hạn hộ chiếu, đây là thông tin hữu ích cho những bạn ở nước ngoài. Bài này sẽ giới thiệu Thủ tục …

Thủ tục “cấp, đổi hộ chiếu” mới

Vừa qua, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư 08/2009/TTLT/BCA-BNG về việc cấp hộ chiếu và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, trong hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu, giấy thông …

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng (damaged, inaccessible passport) sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu bị hư hỏng. Cơ quan cấp lại hộ chiếu bị hư hỏng là phòng …

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu bị mất. Theo quy định Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 …

Thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn

Hộ chiếu hết hạn là hộ chiếu còn hiệu lực ít hơn 6 tháng trước ngày hết hạn. Tuy nhiên bạn nên nhớ là bạn vẫn còn cầm trên tay, không phải bị rơi mất. Nếu bị rơi mất thì lại dính vào trường hợp làm lại hộ …

Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu ở trong nước và có thể mất hộ chiếu ở nước ngoài. Khi hộ chiếu bị đánh mất …