Video hài: Kiểm tra hộ chiếu khủng bố

Video mang đến ‘niềm vui bất ngờ’ bởi sự châm biếm hài hước về cách làm việc máy móc của nhân viên kiểm tra hộ chiếu.

Kiểm tra hộ chiếu Ả Rập Saudi

[embedplusvideo height=”450″ width=”630″ editlink=”http://bit.ly/16Atuv4″ standard=”http://www.youtube.com/v/16JLJTJmEUU?fs=1″ vars=”ytid=16JLJTJmEUU&width=630&height=450&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7282″ /]

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top