Thời gian cấp hộ chiếu là bao lâu

Theo quy định về luật quốc tịch Việt Nam 2008, thì thời gian giải quyết cấp hộ chiếu là 8 ngày làm việc không kể ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ.

Thời gian cấp hộ chiếu là bao lâu

Thời gian cấp hộ chiếu là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ và nhận kết quả (hộ chiếu) sau 8 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày tết, ngày lễ) kể từ ngày Phòng Quản lý XNC – CATP HCM nội nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm Dịch vụ tư vấn làm hộ chiếu, dịch tiếng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top