quy-trinh-lam-ho-chieu-cho-nguoi-ngoai-tinh-co-dang-ky-tam-tru-nop-va-nhan-ket-qua-tai-tphcm-theo-quy-dinh-nha-nuoc

Quy trình làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú nộp và nhận kết quả tại TPHCM theo quy định nhà nước

Quy trình làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh có đăng ký tạm trú nộp và nhận kết quả tại TPHCM theo quy định nhà nước

Bình luận