Phòng xuất nhập cảnh

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM

Phòng quản lý xuất nhập cảnh TPHCM là cơ quan có chức năng cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra cơ quan này còn sửa đổi hộ chiếu, thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh khác …