Nội dung trong hộ chiếu

Ở Việt Nam, hiện nay hộ chiếu phổ thông được dùng nhiều nhất và thường trong cuộc sống đời thường gọi là hộ chiếu, khi nói đến hộ chiếu hiểu ngay là hộ chiếu phổ thông, ký hiệu chữ P. Nội dung trong hộ chiếu (passport contents) giúp bạn kiểm tra lại thông tin sau khi được cấp, đừng để về đến nhà rồi kiểm tra sẽ phát sinh thêm chi phí.

noi dung trong ho chieu, nội dung trong hộ chiếu

Các loại hộ chiếu Việt Nam

Hộ chiếu Việt Nam hiện nay có thể chia làm 03 loại:

– Hộ chiếu Phổ Thông (Popular Passport)

– Hộ Chiếu Công Vụ (Official Passport)

– Hộ Chiếu Ngoại Giao (Diplomatic Passport)

Còn một loại nữa là “hộ chiếu đặc biệt” nó cũng gần với hộ chiếu công vụ, được chính phủ cấp.

Nội dung trong hộ chiếu?

•    Số hộ chiếu
•    Ảnh
•    Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính
•    Số chứng minh thư nhân dân
•    Nơi sinh
•    Cơ quan cấp; Nơi cấp
•    Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này)
•    Thời hạn sử dụng
•    Vùng để xác nhận thi thực
•    Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu

Mẫu hộ chiếu phổ thông

noi dung trong ho chieu, nội dung trong hộ chiếu

Chúc các bạn vui và gặt hái thành công trong cuộc sống!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top