Mức phạt khi làm mất hộ chiếu quá 48 giờ

Trong thực tế, mức phạt khi làm mất hộ chiếu mà không thông quá khi quá 48 giờ là 1,2 triệu đến 1,5 triệu, tức là mức phạt giữa 1 triệu đến 2 triệu.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 27/2007/TT-BCA: Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP, khi hộ chiếu bị mất người có tên trong hộ chiếu phải:

 

“………………..
3. Trình báo mất hộ chiếu, hủy và khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất:

 

a. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu bị mất:

 

– Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.

 

– Nếu hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

 

– Nội dung đơn trình báo cần ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu.
…………”
Việc mất hộ chiếu mà trình báo trễ hơn 48h đều sẽ bị phạt
1. (…)
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Làm mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú mà không khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền;

Xem thêm làm hộ chiếu, dịch vụ visa, dịch vụ giấy phép lao động

Scroll to Top