lam-ho-chieu-nhanh-cho-nguoi-co-ho-khau-binh-thuan-khong-kt3-nop-va-nhan-ket-qua-tai-tphcm

Làm hộ chiếu nhanh cho người có hộ khẩu Bình Thuận (không KT3) nộp và nhận kết quả tại TPHCM

Làm hộ chiếu nhanh cho người có hộ khẩu Bình Thuận (không KT3) nộp và nhận kết quả tại TPHCM

Bình luận