Làm hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi không cần nộp giấy khai sinh

Theo nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính Phủ ngày 04/9/2018 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao thì người dân không cần phải nộp giấy khai sinh khi làm hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi. Đây là một trong những quy định mới về thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cụ thể: với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu, Việt Nam sẽ bỏ yêu cầu cung cấp khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi khi thực hiện hồ sơ đề nghị cấp riêng hộ chiếu. Thay vào đó, chỉ cần nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân, loại có ảnh cho cơ quan chức năng nhà nước.

Làm hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi không cần nộp giấy khai sinh

Theo đó, mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cũng không yêu cầu cung cấp thông tin về giới tính; ngày tháng năm sinh; nơi sinh, thông tin về người thân bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng và thay trường thông tin: giấy chứng minh nhân dân bằng giấy tờ có số định danh cá nhân (loại có ảnh). Vì vậy, tờ khai đăng ký khai sinh, người được đăng ký khai sinh không cần cung cấp thông tin quốc tịch, không cần cung cấp thông tin năm sinh, dân tộc, quốc tịch của cả cha và mẹ thay vào đó là phải cung cấp thông tin về số định danh cá nhân, trường hợp cả cha và mẹ trẻ em đều là công dân Việt Nam có số định danh cá nhân. Xem tham khảo thêm thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em

Đồng thời, trong tờ khai đăng ký kết hôn cũng không cần phải cung cấp thông tin về ngày/tháng/năm sinh, dân tộc, quốc tịch mà thay trường giấy tờ tùy thân bằng giấy tờ có số định danh cá nhân.

Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính Phủ này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/9/2018.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top