Không sử dụng hộ chiếu công vụ đi việc riêng

Người được cấp hộ chiếu không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi nước ngoài với mục đích cá nhân.
Không sử dụng hộ chiếu công vụ đi việc riêng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Theo Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg, người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, yêu cầu trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến đi công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

Khi thay đổi cơ quan làm việc, người được cấp hộ chiếu phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu nơi chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý làm hộ chiếu theo quy định tại Quyết định này.

Đặc biệt, người được cấp hộ chiếu không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Cơ quan quản lý hộ chiếu có trách nhiệm bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới…

T.Tùng

Nguồn: Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt Sưu tầm

Xem thêm Dịch vụ visa xin gia hạn visa, dịch tiếng Nhật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top