Khi nào phải gia hạn hộ chiếu phổ thông

Gần đầy có nhiều bạn hỏi khi nào thì Khi nào phải gia hạn hộ chiếu phổ thông?

Khi nào phải gia hạn hộ chiếu phổ thông

Trả lời:

Theo luật quy định, Hộ chiếu phổ thông còn hạn 6 tháng hoặc trước 30 ngày hộ chiếu hết hạn công dân có hộ chiếu thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại hộ chiếu theo quy định về quản lý xuất nhập cảnh taị Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố tùy vào từng trường hợp.

Xem thêm thủ tục gia hạn hộ chiếu

Thuật ngữ gia hạn hộ chiếu không tồn tại trong luật vì hộ chiếu một khi hết hạn sẽ được cấp đổi hộ chiếu mới, có số hộ chiếu khác với số hộ chiếu sắp hết hạn này.

Nếu dùng đúng hơn là từ cấp đổi hộ chiếu.

Xem thêm thủ tục làm hộ chiếu hết hạn, thủ tục làm hộ chiếu bị mất để có thêm thông tin hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top