HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, CÔNG VỤ

I) Văn bản, Quyết định cử cán bộ đi công tác bao gồm các nội dung sau:

1.1. Họ tên, chức danh, mã ngạch công chức của người được cử đi nước ngoài;
1.2. Nước đến, thời gian, mục đích, nguồn kinh phí;
1.3. Có chữ kỹ trực tiếp của người có thẩm quyền ký văn bản/ quyết định cử cán bộ đi nước ngoài (chữ ký mực tươi, đóng dấu);
1.4. Trường hợp văn bản gồm 02 trang trở lên, phải đóng dấu giáp lai giữa các trang; nếu 02 mặt thì mặt trước có dấu treo.

II) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu (khai đầy đủ) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp;

III) Nộp 03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm; trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai, 02 ảnh đính kèm;

IV) Bản photo Giấy chứng minh nhân dân (nếu làm hộ chiếu lần đầu);

– Trường hợp có hộ chiếu cũ hoặc đã hết hạn sử dụng, đề nghị xuất trình để làm thủ tục hủy hộ chiếu đó;
– Trường hợp mất hộ chiếu, đề nghị xuât trình công văn thông báo mất của cấp có thẩm quyền ký như mục 1.3.

Nguồn: http://lanhsuvietnam.gov.vn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top