Hộ chiếu ngoại tỉnh

Hộ chiếu ngoại tỉnh (suburb passport) là nói ngắn gọn của hộ chiếu cho người ngoại tỉnh, mang lại nhiều tiện ích cho người có hộ khẩu ngoại ... Continue Reading →

Tư vấn thủ tục hộ chiếu ngoại tỉnh, không KT3 nộp và nhận kết quả tại tỉnh

Theo quy định, từ lúc nộp và nhận kết quả hộ chiếu phổ thông là 2 tuần kể từ ngày nộp. Thời gian này đối với một số người lại là không ... Continue Reading →

Tư vấn thủ tục hộ chiếu cho người ngoại tỉnh

Việc tư vấn thủ tục làm hộ chiếu cho người ngoại tỉnh mang lại nhiều tiện ích cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh, tức người có hộ khẩu ... Continue Reading →