lam ho chieu that cho nguoi khong kt3

Làm hộ chiếu THẬT cho người KHÔNG KT3 nộp và nhận kết quả tại Thành phố Hồ Chí Minh

Gần đây có vài trường hợp rộ lên hộ chiếu giả, vì vậy chúng tôi viết bài này - Làm hộ chiếu THẬT cho người KHÔNG KT3 nộp và nhận kết quả ... Continue Reading →
lam ho chieu khong kt3, khong so tam tru, làm hộ chiếu không kt3, không sổ tạm trú

Tư vấn thủ tục hộ chiếu không KT3, không sổ tạm trú

Người có hộ khẩu ngoại tỉnh muốn đăng ký xin cấp hộ chiếu bắt buộc phải có KT3 hoặc sổ tạm trú, để nhờ chính quyền địa phương nơi ... Continue Reading →