HC bị mất, hết hạn, hư

Làm gì khi hộ chiếu bị mất

Trình báo mất hộ chiếu, hủy và khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất: a. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu bị mất: – Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát …