Chứng minh nhân dân còn giá trị là thế nào khi làm hộ chiếu?

Nhiều bạn không để ý đến thời gian hiệu lực của cmnd để làm hộ chiếu. Đến lúc làm thì ngỡ ra cmnd đã không dùng được. Chứng minh nhân dân còn giá trị là thế nào khi làm hộ chiếu?

Chứng minh nhân dân còn giá trị là thế nào khi làm hộ chiếu?

cmnd phải còn hiệu lực ít nhất 15 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm nộp đơn xin cấp hộ chiếu

– Chứng minh nhân dân còn giá trị là chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (dưới 15 năm).

– Chứng minh nhân dân phải nguyên vẹn, còn khả năng nhận dạng, không rách nát, không tẩy xóa sửa chữa, không ép lại.

Làm gì khi cmnd hết hạn

Nếu cmnd hết hạn hay quá 15 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp xin cấp hộ chiếu, thì bạn phải:

1/ Làm lại cmnd mới

2/ Nộp hồ sơ xin cấp hộ chiều như thủ tục làm hộ chiếu phổ thông

Xem thêm Dịch vụ visa, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top