Directory Category: Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
No.8 Investment and Contruction Joint Stock Company
Tên viết tắt:
CIC 8
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Dat Village, An Khanh Commuen, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top