Directory Category: Thái Bình

Thái Bình

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Giang Tay Tuynel brick factory
Địa chỉ:
Thôn Cát Già, xã Tây Giang – Huyện Tiền Hải – Thái Bình
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Cat Gia Village, Tay Giang commune, Tien Hai district, Thai Binh province, Viet Nam
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top