Directory Category: Khác

Khác

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Banpu Power Public Company Limited
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dong Nai Province People’s Council
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of Agriculture and Rural Development
Ngành nghề chính:
ví dụ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM –> Ho Chi Minh City Department of Agriculture and Rural Development

hoặc Department of Agriculture and Rural Development of Ho Chi Minh City

 
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Department of Health
Địa chỉ:
Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Banking Scientific Research and Training Center
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top