ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
People’s Committee of District 1
Distric 1 People’s Committee
47 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
47 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
NGUYỄN TRUNG THÔNG
0301467990 – ngày cấp: 12/11/1998
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
0301467990 – ngày cấp: 12/11/1998

Send Message to listing owner

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1