CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM – 0300790729

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM – 0300790729
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TTCL VIETNAM CORPORATION LIMITED.
Địa chỉ:
Số 106, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
106, Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
IRIYA HIRONOBU
Mã số thuế:
0300790729 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2008
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Tổ chức kinh tế thực hiện dự án không được cung cấp: dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chức trung gian tài chính ngắn hạn cung cấp; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng; hoạt động lĩnh vực quảng cáo; thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang. Việc cung cấp dịch vụ liên quan đến đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
Chi tiết: – Dịch vụ xây dựng đối với dịch vụ xây dựng khai thác mỏ, hoá chất, sản xuất, chế biến, chế tạo; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình thiết kế không được phân vào bất cứ tiểu mục nào. (CPC 513) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: ‘ – Dịch vụ xây dựng đối với dịch vụ xây dựng khai thác mỏ, hoá chất, sản xuất, chế biến, chế tạo; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình thiết kế không được phân vào bất cứ tiểu mục nào. (CPC 513) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: – Dịch vụ xây dựng đối với dịch vụ xây dựng khai thác mỏ, hoá chất, sản xuất, chế biến, chế tạo; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình thiết kế không được phân vào bất cứ tiểu mục nào. (CPC 513) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các loại thiết bị tại nhà máy trong lĩnh vực hóa chất, hóa dầu các ngành công nghiệp khác (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 633)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; dịch vụ tư vấn quản lý khác (CPC 865)
4101
Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512)
4102
Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512)
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: – Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4229
Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với nhà kho, Dịch vụ xây dựng đối với công trình công nghiệp; Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng thương mại; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khách sạn, nhà hàng và các công trình tương tự; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình y tế; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình khác. (CPC 512) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
4291
Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: – Dịch vụ xây dựng đối với dịch vụ xây dựng khai thác mỏ, hoá chất, sản xuất, chế biến, chế tạo; Dịch vụ xây dựng đối với các công trình thiết kế không được phân vào bất cứ tiểu mục nào. (CPC 513) – Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay về cơ sở hạ tầng giao thông; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay trong lĩnh vực chế tạo; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ cho các dự án chìa khoá trao tay khác. (CPC 8673)
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn và kiến trúc trước khi thiết kế; Dịch vụ thiết kế kiến trúc; các dịch vụ quản lý hợp đồng; các dịch vụ kiến quản lý hợp đồng và thiết kế kiến trúc tích hợp; các dịch vụ kiến trúc khác. (CPC 8671) – Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng móng và kết cấu toà nhà; dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc lắp đặt cơ khí và lắp đặt điện cho các toà nhà; dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng; các dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho các quá trình và sản xuất công nghiệp; các dịch vụ thiết kế kỹ thuật chưa được liệt kê ở nơi khác; các dịch vụ kỹ thuật khác trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác. (CPC 8672) – Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát xây dựng các công trình xây dựng về công nghiệp, năng lượng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các hàng hoá không thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hoá không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (CPC 622)
Giấy phép kinh doanh:
0300790729 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top