CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SGS VIETNAM LIMITED
Tên viết tắt:
SGS VIETNAM LTD.
Địa chỉ:
198 đường Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
198 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ROBERT JAMES PARRISH
Mã số thuế:
0100114025 (25/05/2007)
Ngành nghề chính:
– Giám định giá trị và tình trạng thiết bị của các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, bao gồm: kiểm tra vật liệu và thử nghiệm không phá hủy; – Hun trùng và lường bồn, chuẩn bồn; – Chứng nhận hợp chuẩn về thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng; – Dịch vụ tư vấn thẩm định dự án đầu tư, quyết toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; – Tư vấn lập, đánh giá hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp; – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; – Giám sát thi công xây dựng công trình; – Kiểm định chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; – Kiểm tra cấp chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng, sản phẩm hàng hóa xây dựng (ngoại trừ vật liệu xây dựng); – Dich vụ đánh giá tác động môi trường; – Dịch vụ kiểm soát dịch hại về xông hơi khử trùng vật thể xuất – nhập khẩu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ giám định thương mại (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải; dịch vụ kiểm tra y tế và kiểm tra răng miệng; dịch vụ giám định không mang tính kỹ thuật hoặc khoa học như kiểm tra bằng mắt thường các tòa nhà, máy móc) bao gồm: – Dịch vụ phân tích và kiểm tra độ tinh khiết và thành phần. – Dịch vụ phân tích và kiểm tra đặc tính vật lý. – Dịch vụ phân tích và kiểm tra kỹ thuật đối với hệ thống cơ khí và điện tổng hợp. – Dịch vụ kiểm định kỹ thuật
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (Doanh nghiệp không được cung cấp: dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chức trung gian tài chính ngắn hạn cung cấp; nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo; thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao ộng – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
7490 (Chính)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá, kiểm tra và giám sát số lượng, chất lượng, giá trị và tình trạng kỹ thuật các loại hàng hóa và sản phẩm; – Tư vấn, đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế về các hệ thống quản lý.
Giấy phép kinh doanh:
0100114025 (25/05/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top