PNVT

Tư vấn thủ tục làm hộ chiếu tại Việt Nam

Có thể do sếp điều đi công tác nước ngoài, hoặc bạn phải đi thăm viếng thân nhân trong thời gian rất hạn hẹp, hoặc bạn phải đi khám bệnh gấp ở nước ngoài…Lúc đó, thời gian đối với bạn là quý giá, bạn không thể tự giải …