PNVT

‘Đường lưỡi bò’ không có cơ sở pháp lý

Các nhà nghiên cứu quốc tế nhất trí rằng đường lưỡi bò và cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và gây quan ngại cho sự an ninh, hòa bình trong khu vực Biển Đông. Sau ba ngày làm việc …

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Thuận

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Thuận (passport in Binh Thuan) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Bình Thuận đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn sẽ hướng dẫn bạn thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Thuận đồng thời đưa ra …

Làm hộ chiếu giá rẻ

Làm hộ chiếu giá rẻ (reasonable-cost passport) ra đời nhằm giúp những bạn gặp khó khăn về mặt tài chính vẫn có được hộ chiếu trong thời gian ngắn để phục vụ nhu cầu công tác, chữa bệnh. Nếu bạn có hộ khẩu TPHCM hoặc có KT3, Bạn …

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Dương

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Dương (passport in Binh Duong) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Bình Dương đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn sẽ hướng dẫn bạn thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bình Dương đồng thời đưa ra …

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Sóc Trăng

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Sóc Trăng (passport in Soc Trang) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Sóc Trăng đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn sẽ hướng dẫn bạn thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Sóc Trăng đồng thời đưa ra …