Thủ tục gia hạn hộ chiếu

Thủ tục gia hạn hộ chiếu

Đây là trường hợp dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, có hộ chiếu Việt Nam nhưng chưa thể về Việt Nam kịp để gia hạn hộ chiếu, đây ... Continue Reading →
Hướng dẫn thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Hướng dẫn thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông

I.         THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU (01 BỘ):1.    Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu gồm: –    01 tờ khai theo ... Continue Reading →

Thủ tục “cấp, đổi hộ chiếu” mới

Vừa qua, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư 08/2009/TTLT/BCA-BNG về việc cấp hộ chiếu và giấy ... Continue Reading →

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng (damaged, inaccessible passport) sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin ... Continue Reading →
thu tuc lam lai ho chieu bi mat, thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất, thu tuc lam lai ho chieu pho thong bi mat, thủ tục làm lại hộ chiếu phổ thông bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu bị mất. ... Continue Reading →

Thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn

Hộ chiếu hết hạn là hộ chiếu còn hiệu lực ít hơn 6 tháng trước ngày hết hạn. Tuy nhiên bạn nên nhớ là bạn vẫn còn cầm trên tay, không phải ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu khi làm mất hộ chiếu ở nước ngoài hoặc cấp giấy thông hành về nước?

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu khi làm mất hộ chiếu ở nước ngoài hoặc cấp giấy thông hành về nước? Khi đang du lịch, học tập, công tác …. ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố Công dân Việt Nam xin cấp đổi, cấp lại hộ chiếu thực ... Continue Reading →

Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu ... Continue Reading →