Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Ninh Thuận

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Ninh Thuận (passport in Ninh Thuan) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Ninh Thuận đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Yên Bái

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Yên Bái (passport in Yen Bai) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Yên Bái đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Thái Nguyên

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Thái Nguyên (passport in Thai Nguyen) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Thái Nguyên đều quan tâm. ... Continue Reading →

Thủ tục “cấp, đổi hộ chiếu” mới

Vừa qua, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 08/2013/TTLT/BCA-BNG sửa đổi Thông tư 08/2009/TTLT/BCA-BNG về việc cấp hộ chiếu và giấy ... Continue Reading →

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị hư hỏng (damaged, inaccessible passport) sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin ... Continue Reading →
thu tuc lam lai ho chieu bi mat, thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất, thu tuc lam lai ho chieu pho thong bi mat, thủ tục làm lại hộ chiếu phổ thông bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất

Thủ tục làm lại hộ chiếu bị mất sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị các giấy tờ gì cần để có bộ hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu bị mất. ... Continue Reading →

Thủ tục làm lại hộ chiếu hết hạn

Hộ chiếu hết hạn là hộ chiếu còn hiệu lực ít hơn 6 tháng trước ngày hết hạn. Tuy nhiên bạn nên nhớ là bạn vẫn còn cầm trên tay, không phải ... Continue Reading →

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (popular passport) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn sẽ hướng dẫn ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Hải Phòng (passport in Hai Phong) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Hải Phòng đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn ... Continue Reading →

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Hà Nội

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Hà Nội (passport in Ha Noi) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Hà Nội đều quan tâm. Lamhochieunhanh.vn ... Continue Reading →
Page 2 of 512345