Pin It

Thời gian bao lâu tôi được duyệt xét cấp hộ chiếu đối với người có hộ khẩu tỉnh

Trường hợp làm hộ chiếu không KT3, thông thường, thời gian 5-7-10 ngày sau ngày nộp đơn xin. Thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn trong trường họp đột xuất.

Trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất cho bạn, Lamhochieunhanh.vn sẽ làm hết mình để mang lại hộ chiếu phổ thông sớm nhất cho bạn.

Đánh giá bài viết!

Advertisement