Pin It

Thay đổi lịch hẹn đối chiếu

Trường hợp tôi được thông báo lên đối chiếu, nhưng do đột xuất, không thể đối chiếu theo thời gian yêu cầu thì có được phép đối chiếu ở thời gian sau?

Được gia hạn, tuy nhiên không nên để quá lâu. Có thể gia hạn 1-2 tuần sau.

 

Đánh giá bài viết!

Advertisement