lam ho chieu het han

Tư vấn thủ tục làm hộ chiếu hết hạn tại TPHCM

Nếu bạn phân vân khi hộ chiếu của mình hết hạn, không biết chuẩn bị thủ tục làm lại hộ chiếu ra sao, có giống như thủ tục cấp hộ chiếu ... Continue Reading →

Làm gì khi hộ chiếu bị mất

Trình báo mất hộ chiếu, hủy và khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất: a. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu bị mất: – ... Continue Reading →