Quyết định 09/2004/QĐ-BNG – Quy chế miễn thị thực visa cho công dân Hàn Quốc, Nhật Bản

BỘ NGOẠI GIAO ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ... Continue Reading →

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều định cư ở nước ... Continue Reading →

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG về Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú…

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG về Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ công an-Bộ Ngoại ... Continue Reading →

Thông tư số 07/2013/TT-BCA, ngày 30/01/2013 của Bộ Công an

   BỘ CÔNG AN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 07/2013/TT-BCA  Hà ... Continue Reading →

Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập ... Continue Reading →

Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại ... Continue Reading →

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Lamhochieunhanh.vn xin cung cấp thông tin dưới đây, rất hữu ích về làm hộ chiếu, làm hộ chiếu ngoại tỉnh.DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN ... Continue Reading →

Thông tư số 07/2013/TT-BCA

Thông tư số 07/2013/TT-BCA, ngày 30/01/2013 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công ... Continue Reading →

Thông tư 27/2007/TT-BCA: Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

BỘ CÔNG AN *****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******Số: 27/2007/TT-BCA(A11)Hà Nội, ngày 29 tháng ... Continue Reading →
Page 2 of 212